ΥΠΟ ΠΛΗΡΗ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΘΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙ 8 ΤΟΥΡΚΟΙ : Οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της Ασφάλειας στο Ολυμπιακό χωριό

0
81
Óôá äéêáóôÞñéá Áëåîáíäñïýðïëçò ïäçãÞèçêáí ãéá ôçí äéáäéêáóéá ôïõ áõôïöùñïõ, ôçí ÄåõôÝñá 18 Éïõëßïõ 2016, ïé ïêôþ Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß, ðëÞñùìá êáé åðéâáßíïíôåò ôïõ óôñáôéùôéêïý åëéêïðôÝñïõ ðïõ ðñïóãåéþèçêå ôï ìåóçìÝñé ôïõ ÓáââÜôïõ óôï áåñïäñüìéï "ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ" ôçò ðñùôåýïõóáò ôïõ ¸âñïõ. Ïé Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß æÞôçóáí êáé ðÞñáí áíáâïëÞ 48 þñùí ãéá íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç äßêç óôï áõôüöùñï. Ç åéóáããåëÝáò Ðëçììåëåéïäéêþí Áëåîáíäñïýðïëçò áðÝäùóå óôïõò ïêôþ êñáôïýìåíïõò ôéò êáôçãïñßåò ôçò ðáñÜíïìçò åéóüäïõ óôç ÷þñá, ôçò çèéêÞò áõôïõñãßáò óôçí ðáñÜíïìç ðôÞóç ãéá ôïõò åðôÜ êáôçãïñïõìÝíïõò êáé ôçò åêôÝëåóçò ðáñÜíïìçò ðôÞóçò óôïí åëëçíéêü ÷þñï ðïõ âáñýíåé ôïí ðéëüôï ôïõ åëéêïðôÝñïõ. Ïé Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß ðáñáâßáóáí ôïí åëëçíéêü åíáÝñéï ÷þñï óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá äéáöýãïõí ôéò óõëëÞøåéò ðïõ áêïëïýèçóáí ìåôÜ ôçí áðüðåéñá ðñáîéêïðÞìáôïò óôçí Ôïõñêßá. (EUROKINISSI/ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÔÓÉÊÁÊÇ)

Óôá äéêáóôÞñéá Áëåîáíäñïýðïëçò ïäçãÞèçêáí ãéá ôçí äéáäéêáóéá ôïõ áõôïöùñïõ, ôçí ÄåõôÝñá 18 Éïõëßïõ 2016, ïé ïêôþ Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß, ðëÞñùìá êáé åðéâáßíïíôåò ôïõ óôñáôéùôéêïý åëéêïðôÝñïõ ðïõ ðñïóãåéþèçêå ôï ìåóçìÝñé ôïõ ÓáââÜôïõ óôï áåñïäñüìéï "ÄÇÌÏÊÑÉÔÏÓ" ôçò ðñùôåýïõóáò ôïõ ¸âñïõ. Ïé Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß æÞôçóáí êáé ðÞñáí áíáâïëÞ 48 þñùí ãéá íá ðñáãìáôïðïéçèåß ç äßêç óôï áõôüöùñï. Ç åéóáããåëÝáò Ðëçììåëåéïäéêþí Áëåîáíäñïýðïëçò áðÝäùóå óôïõò ïêôþ êñáôïýìåíïõò ôéò êáôçãïñßåò ôçò ðáñÜíïìçò åéóüäïõ óôç ÷þñá, ôçò çèéêÞò áõôïõñãßáò óôçí ðáñÜíïìç ðôÞóç ãéá ôïõò åðôÜ êáôçãïñïõìÝíïõò êáé ôçò åêôÝëåóçò ðáñÜíïìçò ðôÞóçò óôïí åëëçíéêü ÷þñï ðïõ âáñýíåé ôïí ðéëüôï ôïõ åëéêïðôÝñïõ. Ïé Ôïýñêïé óôñáôéùôéêïß ðáñáâßáóáí ôïí åëëçíéêü åíáÝñéï ÷þñï óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõò íá äéáöýãïõí ôéò óõëëÞøåéò ðïõ áêïëïýèçóáí ìåôÜ ôçí áðüðåéñá ðñáîéêïðÞìáôïò óôçí Ôïõñêßá. (EUROKINISSI/ÐÁÍÁÃÉÙÔÁ ÔÓÉÊÁÊÇ)

Στην Αθήνα έφτασαν οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί που προσγειώθηκαν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στη γειτονική χώρα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «8″ οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, στο Ολυμπιακό χωριό και συγκεκριμένα στο Μενίδι.

Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, η δικηγόρος τους Ίλια Μαρινάκη, δήλωνε πως δεν είχε λάβει γνώση για το ακριβές σημείο μεταφοράς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι στρατιωτικοί θα κρατηθούν εκεί μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, όταν και θα αρχίσουν οι συνεντεύξεις για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου.

Οι κρατούμενοι βρίσκονται σε δύο ειδικά διαμορφωμένα κελιά, χωρητικότητας 10 ατόμων, τα οποία βρίσκονται σε πολή καλή κατάσταση, αφού το κτίριο είναι καινούργιο και δεν υπάρχουν άλλοι έγκλειστοι.

Τα συγκεκριμένα κρατητήρια επίσης επιλέχθηκαν γιατί βρίσκονται σε προστατευμένη περιοχή και παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια από την πρόκληση τυχόν επεισοδίων από Τούρκους που κατοικούν στην Αθήνα ή και από προβοκάτσιες.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.